உதயனின் ஞானக்கதிர் இதழ் நயினை நாகபூஷணி அம்மன் ஆலயத்தில் இன்று வெளியீடு

உதயனின் ஞானக்கதிர் ஆனி-ஆடிமாத இதழ் நயினை நாகபூஷணி அம்மன் ஆலயத்தில் இன்று (18/06/2015) வெளியீடு ..

நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பித்த ஆலய அறங்காவலர்கள் அமுதசுரபி நிருவாகத்தினர் ஏனைய பிரமுகர்கள் பிரதியினை பெறுகின்ற நிகழ்வு.

Posted on 18/06/15 & edited 18/06/15 @ Nainativu, LK