நயினாதீவு நாகபூஷணி அம்பாள் ஆலயத்தில் இடம்பெற்ற கௌரி விரதம்

இன்றைய கௌரி விரதம் .
நயினாதீவு நாகபூஷணி அம்பாள் ஆலயத்தில் இடம்பெற்ற நிகழ்வுகள் .

Posted on 24/10/14 & edited 31/10/14 @ Nainativu, LK