நயினாதீவில் பிரதேச சபைக்கு உட்பட்ட வீதிகள் 4, நீண்ட வருடத்தின் பின் புனரமைக்கப்படுகிறது.

நயினாதீவில் பிரதேச சபைக்கு உட்பட்ட வீதிகள் 4, நீண்ட வருடத்தின் பின் புனரமைக்கப்படுகிறது.


நயினாதீவு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய முன் வீதி தற்போது புனரமைப்பில்

Posted on 26/12/16 & edited 26/12/16 @ Nainativu, LK