நயினாதீவு ஶ்ரீ ஞானவைரவர் ஆலய சித்திரைப்பரணி விழா

நயினாதீவு ஶ்ரீ ஞானவைரவர் ஆலய சித்திரைப்பரணி விழா 05.05.2016 ஆரம்பமாகி 07.05.2016 அன்று பெருவிழாவாக இடம்பெறவுள்ளது

Posted on 03/05/16 & edited 03/05/16 @ Nainativu, LK