நயினாதீவு தம்பகைப்பதி அருள்மிகு ஸ்ரீ பத்திரகாளி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ வீரபத்திரப்பெருமானின் வருடாந்த உயர் திருவிழா

நயினாதீவு தம்பகைப்பதி அருள்மிகு ஸ்ரீ பத்திரகாளி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ வீரபத்திரப்பெருமானின் வருடாந்த உயர் திருவிழா .
13.02.2016 சனிக்கிழமை .அன்று கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பம்.

Posted on 14/02/16 & edited 14/02/16 @ Nainativu, LK