பங்குனி உத்தரம்

பங்குனி உத்தரத்தில் நயினை நாகபூசணி அம்பாள் வெளி வீதி வலம்வருகின்ற அருட்காட்சி.

ஓம் சக்தி

Event Date: 
Friday 03 / Apr 2015
Posted on 04/04/15 & edited 04/04/15 @ Nainativu, LK