அமர் திரு செல்லப்பா குகதாசன்

அமர் திரு செல்லப்பா குகதாசன் அவர்களின் 1ம் ஆண்டு நினைவுதினம் 16.02.2017.அண்ணரின் ஆத்மா சாந்திபெற இறைவனைப் பிரார்த்திப்போம்.
ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி!!

Event Date: 
Thursday 16 / Feb 2017
Posted on 22/02/17 & edited 22/02/17 @ Nainativu, LK