அமரர். சிவசம்பு உமாகரன்

1ம் ஆண்டு நினைவு தினம்

அமரர். சிவசம்பு உமாகரன் அவர்களின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று(16.01.2016).
அன்னாரின் ஆத்ம சாந்தி வேண்டி அம்பாளைப் பிராத்திப் போமாக, ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி.

Event Date: 
Monday 16 / Jan 2017
Posted on 21/01/17 & edited 21/01/17 @ Jaffna, LK