வெளியீடு -ஆங்கில மொழியிலான ஆலய வரலாற்று நூலும், ஆலய உயர் திருவிழா ஒளிப்படத் தொகுப்பு

[ Photo courtesy : Nayinai Waran ]
இன்று நயினாதீவு நாகபூஷணி அம்மன் ஆலயத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஆங்கில மொழியிலான ஆலய வரலாற்று நூலும், ஆலய உயர் திருவிழா ஒளிப்படத் தொகுப்பு இறுவெட்டு மற்றும்,படத் தொகுப்புக்களும்
Posted on 19/02/14 & edited 03/04/14 @ Nainativu, LK