நயினாதீவை தேசிய மின்சாரசபைக்குள் உட்படுத்தவேண்டும்

நயினாதீவை தேசிய மின்சார வலைப்பின்னலுக்குக் கீழ் கொண்டுவரப்பட வேண்டும். கிராமம் முழுவதற்கும் மின்சாரம் விநியோகிக்கப்பட வேண்டும். காற்றாலை மூலம் உள்ளூர் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய காற்றாலை பண்ணை அமைக்க இங்கு சிறந்த வாய்ப்புண்டு - வருடத்தில்கூடிய காலம் வேகமான காற்று வீசுவதால் காற்றாலைப் பண்ணை அமைக்க நயினாதீவு சிறந்த இடமாகும். பெரிய காற்றாலை பண்ணை அமைக்கப்படின் மேலதிக மின்சாரத்தை தேசிய வலைபின்னலுக்குட்பாய்ச்சலாம்.

Forums:

Posted on 16/10/12 & edited 25/10/12 @ ,