நயினாதீவின் குடிநீர் பிரச்சனை தீர்க்கப்படவேண்டும்

நயினாதீவின் குடிநீர் தேவையை சாட்டியில் இருந்தோ, அல்லது இரணமடு நீர்விநியோகத் திட்டத்தின் மூலம் தீர்க்கப்படவேண்டும்.

Forums:

Posted on 16/10/12 & edited 20/10/12 @ ,