ஸ்ரீ வீரகத்தி விநாயகர் தேவஸ்தானம் - மகோற்சவ விஞ்ஞாபனம் - 2013

நயினாதீவு - செம்மணத்தம்புலம் அருள்மிகு ஸ்ரீ வீரகத்தி விநாயகர் தேவஸ்தானம்
நந்தன வருடம் - 2013
மகோற்சவ விஞ்ஞாபனம்

Posted on 02/04/13 & edited 26/03/14 @ ,