ஸ்ரீ வீரகத்தி விநாயகர் தேவஸ்தானம் - அன்னதானம் வழங்கும் அன்பர்கள்

நயினாதீவு - செம்மணத்தம்புலம் அருள்மிகு ஸ்ரீ வீரகத்தி விநாயகர் தேவஸ்தானம்
உயர் திருவிழா நாட்களில் அன்னதானம் வழங்கும் அன்பர்கள்

Posted on 02/04/13 & edited 26/03/14 @ ,