ஸ்ரீ காளி அம்மன் லோவில் - மகா கும்பாபிஷேகப் பெருவிழா.

நயினாதீவு , பிரண்டையம்பதி அருள்மிகு ஸ்ரீ காளி அம்மன் லோவில் புனராவர்த்தன பிரதிஷ்டா மகா கும்பாபிஷேகப் பெருவிழா. ( 23/01/2013 )

Posted on 17/11/12 & edited 27/03/14 @ Nainativu, LK