ஸ்ரீ காளி அம்மன் திருக்கோவில் பாலஸ்தாபன கும்பாபிசேக விஞ்ஞாபனம்

நயினாதீவு - பிரண்டையம்பதி அருள்மிகு ஸ்ரீ காளி அம்மன் திருக்கோவில் பாலஸ்தாபன கும்பாபிசேக விஞ்ஞாபனம்

Posted on 28/03/12 & edited 03/04/14 @ ,