ஸ்ரீ காளி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகத் திருப்பணி

ஸ்ரீ காளி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகத் திருப்பணி

Posted on 09/09/12 & edited 03/04/14 @ ,