வருடாந்த பொது கூட்டமும் 2015ம் ஆண்டுக்கான புதிய நிர்வாகசபைத் தெரிவும்

நயினாதீவு கனேடியர் அபிவிருத்தி சங்கம்
வருடாந்த பொது கூட்டமும் 2015ம் ஆண்டுக்கான புதிய நிர்வாகசபைத் தெரிவும்

Posted on 05/01/15 & edited 05/01/15 @ Canada, CA