நயினை மான்மியம் வெளியீட்டு விழா

Book Launch: Nayinai Manmiyam - Maha Kavyam with Commentary

Date: Saturday, August 23, 2013
Time: 5:30pm
Venue: Sri Sathya Sai Baba Centre Of Scarborough , Address: 5321 Finch Ave E, Toronto, ON M1S 5W2

நயினை மான்மியம் வெளியீட்டு விழா
மகா காவியம் தெளிவுரையுடன்
உரையாசிரியர்.
நயினை - நல்லூர்
சரவணமுத்து செல்வத்துரை

வெளியீடு : நயினை நல்லை பதிப்பகம்

Posted on 22/08/14 & edited 22/08/14 @ Canada, CA