நயினாதீவு பிரண்டையம்பதி அருள் மிகு ஸ்ரீ காளியம்மன்

நயினாதீவு பிரண்டையம்பதி அருள் மிகு ஸ்ரீ காளியம்மன் ஆலய புனராவர்த்தன நவகுண்டபக்ஷ்ஷ பிரதிஷ்டா மஹா கும்பாபிஷேக பெருவிழா (23/01/2013) புதன்கிழமை நடாத்த திருவருள் கூடியுள்ளது அதன் விபரங்களை இங்கே பார்வையிடலாம்

Posted on 21/12/12 & edited 26/03/14 @ ,