நயினாதீவு நாகபூசணி அம்மன் ஆலய கோசாலை திறப்பு விழாவும் நல்லை நாவலர் சிலை திருவுதலும்

நயினாதீவு நாகபூசணி அம்மன் ஆலய கோசாலை திறப்பு விழாவும் நல்லை நாவலர் சிலை திருவுதலும்

Posted on 25/03/13 & edited 01/04/14 @ ,