நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள் மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய மகோற்சவம்

நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள் மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய மகோற்சவம் .எதிர்வரும் (05/04/2015) ஞாயிற்றுகிழமை

Posted on 26/03/15 & edited 26/03/15 @ Nainativu, LK