தீபம் க்லைமாலைப் பொழுது - 2013

நயினாதீவு - கனேடியர் அபிவிருத்திச் சங்கம்

நயினாதீவு கனடிய அபிவிருத்தி சங்கம் 17 அவது ஆண்டில் தீபம் கலைக்கூடம் வழங்கும் தீபம் கலைமாலைப் பொழுது 2013

Time :20/04/2013 சனிகிழமை மாலை 5:00 மணி
Venue :2376 Eglinton Ave. Eas., #44535 Scarborough, ON M1K 5K3

Posted on 15/03/13 & edited 10/04/15 @ Canada, CA