தீபம் கலைமாலைப் பொழுது - 2014

எதிர்பாருங்கள் ! தயாராகுங்கள் !

நயினாதீவு - கனேடிய அபிவிருத்திச் சங்கம் 18வது ஆண்டில் தீபம் கலைமாலைப் பொழுது - 2014

April, 26 20014 சனிகிழமை மாலை 5:00 மணி
Winston Churchill கல்லுரி கலையரங்க மண்டபம்

Posted on 22/03/14 & edited 10/04/15 @ Canada, CA