சப்பறம் வெள்ளோட்டமும் சிப்பிக்கு கௌரவிப்பும்

செம்மணத்தம்புலம் அருள்மிகு ஸ்ரீ வீரகத்தி விநாயகர் தேவஸ்தானம் புதிய சப்பறம் வெள்ளோட்டமும் அதனை வடிவமைத்த சிப்பிக்கு கௌரவிப்பும் (07/04/2013) 3ம் திருவிழா அன்று

Posted on 05/04/13 & edited 26/03/14 @ ,