ஆயிப்பொன் முத்து - அரவனைக்கும் ஆரமுது

கனேடிய நயினாதீவு நாகம்மாள் கோவில் - இறுவெட்டுக்கள் வெளியிடு
ஆயிப்பொன் முத்து
அரவனைக்கும் ஆரமுது

Posted on 23/03/14 & edited 30/06/14 @ Canada, CA