ஸ்ரீ நாகபூசணி அம்மன் ஆலய உயர் திருவிழா: 11ம் திருவிழா

செவ்வாய்க்கிழமை
பகல் : விசேட கருட சர்ப்ப பூசை, வாயு பட்சணி நாகம் வீதியுலா
இரவு : பூந்தண்டிகை

Event Date: 
Tuesday 08 / Jul 2014
Posted on 28/06/14 & edited 09/07/14 @ Nainativu, LK