வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உயர் திருவிழா ஆரம்பம்

செம்மனத்தம்புலம் அருள் மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உயர் திருவிழா

Event Date: 
Saturday 05 / Apr 2014
Posted on 03/04/14 & edited 07/06/14 @ Nainativu, LK