திரு .அருளம்பலம் யோகநாதன்

இன்றுடன் (15.07.2015) தனது பாடசாலை சேவையில் இருந்து ஓய்வு பெறும் நயினாதீவு மகாவித்தியாலய அலுவலக ஊழியர் திரு .அருளம்பலம் யோகநாதன் அவர்களை பாராட்டி வாழ்த்துகின்றோம்

Event Date: 
Wednesday 15 / Jul 2015
Posted on 18/07/15 & edited 21/07/15 @ Nainativu, LK