ஜெயசிவதாசன் தம்பதியின

தங்களின் 25வது திருமண நாளில் கால் பாதிக்கும் ஜெயசிவதாசன் தம்பதியினரை அம்பாளின் நலத்துடனும் வீரகத்தி விநாயகரின் அருளுடனும் வளமாய் வாழ வாழ்த்துகின்றோம்.
வாழ்க வளமுடன்

Event Date: 
Thursday 03 / Jul 2014
Posted on 05/07/14 & edited 04/11/14 @ Nainativu, LK