அமரா் திருமதி. பராசக்தி - இரத்தினம்

நயினை 2ம் வட்டாரம் அமரா் திருமதி. பராசக்தி - இரத்தினம் அவர்களின் இரண்டாவது ஆண்டுத் திவசம் 23/06/2014 ல் அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது.
ஆத்மா சாந்திக்காகப் பிரார்த்திப்போமாக.ஓம் சாந்தி.

Event Date: 
Monday 23 / Jun 2014
Posted on 22/06/14 & edited 22/06/14 @ Nainativu, LK