அபிராமிப்பட்டர் தினம் தை அமாவாசை

[ Photo courtesy : Nayinai Kumaran ]

கடந்த 30/01/2013 அன்று இடம்பெற்ற அபிராமிப்பட்டர் தினம் தை அமாவாசை நயினாதீவு நாகபூசணி அம்பாள் ஆலயம், மற்றும் பெருங்குளம் மதுரை மீனாட்சி அம்பாள் ஆலயம்

Posted on 05/02/14 & edited 24/02/14 @ ,